מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » חנוכה

זאת חנוכת המזבח

ע"י: הרב רוני קלופשטוק