מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » חנוכה

הדלקת נרות חנוכה בכותל הקטן

ע"י: כללי