מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » חנוכה

מלכות חשמונאים ומלכות התורה

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר