מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » חנוכה

בהעלותך את הנרות- סוד המנורה

ע"י: הרב גדי שלוין