מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » ברכות

דין עיקר וטפל

ע"י: הרב אהרון מורה