מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » ברכות

פטירת מעין שלוש בברכת המזון

ע"י: הרב אהרון מורה