מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » ברכות

הלכות ברכות, שיעור מספר 7

ע"י: הרב אהרון מורה