מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » ברכות

הלכות ברכת כהנים שיעור מס' 1

ע"י: הרב אהרון מורה