מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » סוכות

אושפיזין יום א' דחול המועד

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ