מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » סוכות

אושפיזין יום ב' דחול המועד

ע"י: הרב רוני קלופשטוק