מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » סוכות

אושפיזין יום ה' דחול המועד

ע"י: הרב אהרון מורה