מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » סוכות

לימוד ליל הושענא רבה- ישיבת הכותל תשפ"א

ע"י: כללי