מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מסילת ישרים

מסילת ישרים פ"ג ומהר"ל גבורות ה'- ביאור חלקי הזהירות

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל