מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מסילת ישרים

מסילת ישרים פרק י"א ועניין תפילין במהר"ל- עוון הגזל

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל