מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

הרב יצחק דוד גרוסמן מזמין אתכם להשתתף בפרוייקט אהבת ישראל מבית ישיבת הכותל

ע"י: הרב יצחק דוד גרוסמן