מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

התיקון לחורבן בית המקדש

ע"י: הרב אשר וייס