מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

התבוננות נכונה על החורבן

ע"י: הרב חיים דרוקמן