מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

רוח חדשה בתוך האבל על החורבן

ע"י: הרב אריה שטרן