מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

הקורונה, שלושת השבועות ואנחנו

ע"י: הגב' סיוון רהב מאיר