מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

מהו בעצם בית המקדש?

ע"י: הרב דוד לאו