מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

הכנה לבין הזמנים, תורה ואהבת ישראל

ע"י: הרב ישראל גנס