מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

בשלהי התענית

ע"י: הרב ברוך דב פוברסקי