מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

ואהבת לרעך כמוך - יחסי שכנות

ע"י: הרב יעקב אריאל