מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

היחס לעוברי עבירה

ע"י: הרב מיכה הלוי