מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

עיר שחוברה לה יחדיו

ע"י: הרבנית רחלי פרנקל