מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

אדום וישמעאל - המאבק על הר הבית

ע"י: הרב מרדכי גרינברג