מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

מבט הלכתי על כניסה לסכנה

ע"י: הרב פרופ' יגאל שפרן