מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

האמנם יש אהבת חינם? - מבט פנימי על צום תשעה באב

ע"י: הרב אפרים קניג