מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

אחדות או אחידות

ע"י: הרבנית מיכל טיקוצ'ינסקי