מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

מצוות ואהבת לרעך כמוך

ע"י: הרב אליעזר מלמד