מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

מה נחרב בחורבן?

ע"י: הרב גדי שלוין