מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

"ישאג על נוהו" - שאגת הארי על החורבן

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל