מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

אהבה כתנאי להשראת שכינה

ע"י: הרב רא"ם הכהן