מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

האדמו"ר מפיאסצ'נה על תפילה וחורבן

ע"י: הרב חיים נבון