מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

מי יבנה את בית המקדש השלישי?

ע"י: הרב יעקב זילברליכט