מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

אחדות בעם כאבן דרך לבניין בית המקדש

ע"י: הרב אליקים לבנון