מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

לא חרבה ירושלים אלא על שנאת חינם

ע"י: הרב צבי קוסטינר