מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

היועמ"ש שמגר ובניין בית המקדש

ע"י: הגב' חגית משה