מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

פתרון מריבות בעין תורנית

ע"י: הרב יוסף צבי רימון