מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

כי מחכים אנחנו לך - ציפייה לגאולתה ודרישתה

ע"י: הגב' אסתי גולובנציץ