מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

מה בין המשכן למקדש?

ע"י: הרב אמנון בזק