מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

החורבן כשינוי סדר העולם

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ