מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

נחמתו של רבי עקיבא

ע"י: הרב אהרון כץ