מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

אהבת ישראל והציפייה לישועה

ע"י: הרב יעקב שפירא