מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

ואני אהיה לך חומת אש

ע"י: הרבנית צופיה ליפשיץ