מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

אחדות - אחידות או השלמה בין ניגודים?

ע"י: הרב יגאל לוינשטיין