מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

שבירת הכוס וחורבן הבית

ע"י: הרב בן ציון אלגאזי