מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

פירושה האמיתי של אגדת קמצא ובר קמצא

ע"י: הרב אליהו רחמים זייני