מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

אי של ודאות בין המיצרים

ע"י: הגב' בת- גלים שער