מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

לימוד סניגוריה על עם ישראל

ע"י: הרב חיים סבתו